• شنبه, ۳۱ تیر ۹۶
  • محمد صالحی
  • ۰ نظر
نمایش تصویر

تست لمعه

  • يكشنبه, ۱۱ تیر ۹۶
  • محمد صالحی
  • ۰ نظر
نمایش تصویر

شرح متون فقه(لمعه)

  • دوشنبه, ۵ تیر ۹۶
  • محمد صالحی
  • ۰ نظر
نمایش تصویر

باب وصیت - جلسه اول